Projekty

Slouží pro ukládání informací o programech, tabulkách nástrojů a jiných dokumentů
k určité dokumentaci.

Nový projekt

Pokud je založen nový projekt, nové programy se vkládají do projektu, pokud se otevře
již hotový program vloží se mezi "Jiné". Odtud se může přesunout do projektu.
Při vytvoření nových tabulek nástrojů pro Heidenhain se automaticky vyvolá dialog pro
uložení, protože nemohou být otvřeny více jak jedny tabulky.

Programy, které jsou otevřeny mezi "Jiné" se neukládají.