Přečíslování - F10

Přečíslovávají se řádky začínající N, :, %

Rušené řádky musejí začínat N nebo :

Nové číslování se vytvoří všude, kde není komentář nebo prázdná řádka.
Znaky pro komentáře jsou ( ), ;, "

Pro Heidenhain 407 přečísluje všechny řádky
a pro 426 nečísluje parametry v cyklech.