Výpočet posuvu - F7

Platí to samé jako u výpočtu otáček.