Výpočet otáček - F6

Otáčky se počítají pomocí řezné rychlosti a průměru.


Pokud kurzor stojí na otáčkách např. S2000 a vyvolá se dialog
pro výpočet otáček, vypočítají se, a klikne se na Vložit otáčky se
přepíšou na novou hodnotu. Pokud se s kurzorem stojí mimo otáčky
se vloží.

Mezi funkcemi musí být mezery.

Při stisku Posuv se vypočtené otáčky přenesou do výpočtu posuvu.