Editace Souřadnice F2

Mezi funkcemi musí být mezera např.:
N15 D25 G0 G54 G90 X540. Y290. S550 F700 M3

Stiskem klávesy F2 se aktivuje dialogové okno, ve kterém se vyplní
o kolik se změní nová hodnota např. :

souřadnice X540.   F2 a vyplním -10.5
nová hodnota  X529.5
N15 D25 G0 G54 G90 X529.5. Y290. S550 F700 M3