Výpočet bodu na kružnici

Možnost editace ve stromové struktuře dvojklikem nebo přes
pravé tlačítko myši vyvolat nabídkové menu.
Pokud je v nastavení zapnuto automatické přepočítávaní dojde
okamžitě k přepočtení, jinak se musí pravým tlačítkem vyvolat
menu a nechat souřadnice přepočítat.

Aby se vypočtené souřadnice vložily do programu  musí být
nějaký program otevřen.

Data ve stromové struktuře se mohou uložit do souboru
a opět načíst.

Geometrii lze přibližovat a oddalovat stlačením levého tlačítka na myši,
pravým tlačítkem se geometrie posouvá.
Pokud má myš kolečko,  lze přibližovat a oddalovat sním

Upozornění :

Ve Win9x může dojít ke špatnému zobrazení. Pokud se to stane
musí se nahradit knihovny OpenGl.
WinNT,2000,XP jsou bez problémů.