Editace šablon

Systém - zde se vybere typ řídícího systému

Šablony - zde se zadávají popisy šablon čím se budou vyvolávat
                Název -  musí se zadávat max. 4 znaky
                              těmito znaky se vyvolává příslušný nc kód
                              stiskem Ctrl+J 
                Popis -  Popis zkratky

NC kód - sem se píše co se vypíše